ニュース

Học gì từ văn hoá công sở người Nhật?

20/112018

Học gì từ văn hoá công sở người Nhật?

Người Nhật nổi tiếng nghiêm khắc trong công việc, nhưng chính sự nghiêm khắc đó đã mang đến cho họ những thành công. Vậy chúng ta học được gì từ sự nghiêm khắc của họ, hãy tham khảo những bài học dưới đây để biết văn hoá công sở của người Nhật khác chúng ta như thế nào? Và những bài học đó sẽ giúp ích được gì cho chúng ta trong cuộc sống và công việc nhé. Không nói “KHÔNG” dù không thích Chúng ta thường từ chối thẳng thừng những điều bản thân...

もっと見る >
  • 1
  • 2
0915.262.359